63 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO TM-V-0.25/12.5x2-230L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS2 ĐẦU NÉN, 2 MOTOModel:TM-V-0.25/12.5x2-230LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3HPx2Lưu lượng(L/phút): 500Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 230L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO TM-V-0.25/8x2-230L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS2 ĐẦU NÉN, 2 MOTOModel:TM-V-0.25/8x2-230LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3HPx2Lưu lượng(L/phút): 500Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 230L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM- V-0.12/8 - 70L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM- V-0.12/8 - 70LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 1.5 HPLưu lượng(L/phút): 120Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 70L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-100L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.17/8-100LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 2 HPLưu lượng(L/phút): 170Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-180L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.17/8-180LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 2 HPLưu lượng(L/phút): 170Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 180L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-70L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.17/8-70LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 2 HPLưu lượng(L/phút): 170Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 70L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-100L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel:TM-V-0.25/12.5-100LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel:TM-V-0.25/12.5-180LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 180L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-100L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.25/8-100LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-100L (380V)
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.25/8-100L (380V)Điện áp: 380VCông suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.25/8-180LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 180L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L(380V)
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel:TM-V-0.25/8-180L(380V)Điện áp: 380V Công suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 180L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-70L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.25/8-70LĐiện áp: 220VCông suất(HP): 3 HPLưu lượng(L/phút): 250Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 70L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-180L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.6/8-180LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 5.5 HPLưu lượng(L/phút): 600Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 180L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-230L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.6/8-230LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 5.5 HPLưu lượng(L/phút): 600Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 230L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-330L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-0.6/8-330LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 5.5 HPLưu lượng(L/phút): 600Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 330L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-1.05/ 12.5-500L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-V-1.05/ 12.5-500LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 10 HPLưu lượng(L/phút): 1050Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-1.05/12.5-330L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel:TM-V-1.05/12.5-330LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 10 HPLưu lượng(L/phút): 1050Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 330L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-100L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-W-0.36/12.5-100LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 4 HPLưu lượng(L/phút): 360Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-180L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-W-0.36/12.5-180LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 4 HPLưu lượng(L/phút): 360Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 180L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-230L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-W-0.36/12.5-230LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 4 HPLưu lượng(L/phút): 360Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 230L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/12.5-330L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-W-0.36/12.5-330LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 4 HPLưu lượng(L/phút): 360Áp lực(Kg/cm): 12.5Dung tích bình chứa(Lít): 330L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-100L
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel: TM-W-0.36/8-100LĐiện áp: 380VCông suất(HP): 4 HPLưu lượng(L/phút): 360Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-100L (220V)
  0₫

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSModel:TM-W-0.36/8-100L (220V)Điện áp: 220VCông suất(HP): 4 HPLưu lượng(L/phút): 360Áp lực(Kg/cm): 8Dung tích bình chứa(Lít): 100L
 • 028 3973 7777 - 0988 397 733